Usuwanie oznakowania poziomego

Zapewne nie raz znaleźliśmy się w sytuacji kiedy podczas podróży wjeżdżamy w teren remontu drogowego i naszym oczom ukazuje się pajęczyna oznakowań poziomych, w których niekiedy ciężko się połapać. Co gorsze często zdarza się, że po zakończeniu prac oznakowanie nie jest odpowiednio usunięte wprowadzających tym samym kierowców w błąd. W niektórych przypadkach skutki takich zaniedbań mogą być naprawdę poważne warto zatem o to zadbać.

Nasza firma usuwa oznakowanie poziome zarówno cienkowarstwowe (03-0,8 mm) jak i grubowarstwowe (0,9-5 mm). Jako, że jest ono nakładane różnymi metodami w zależności od zastosowanego rozwiązania usuwanie odbywa się w nieco inny sposób. Do oznakowania stosuje się farby akrylowe, chemoutwardzalne, termoplastyczne oraz specjalne taśmy bezpośrednio naklejane na powierzchnie. Taka różnorodność zmusza zatem do stosowania różnych technik usuwania oznakowania. Poniżej przedstawiamy te najczęściej stosowane.

  • Frezowanie

Oznakowanie poziome usuwane jest za pomocą specjalnej frezarki. Niestety metoda jest zdecydowanie najbardziej inwazyjna, gdyż aby pozbyć się oznakowania należy usunąć kilkumilimetrową warstwą powierzchni, na której się znajduje. Plusem takiego rozwiązania jest z pewnością koszt wykonania usługi.

  • Śrutowanie

W przypadku tej metody używane są odpowiednie śrutownice, za pomocą których usuwamy oznakowanie poziome. Powierzchnia nie ulega uszkodzeniu jednak rozwiązanie to sprawdza się jedynie w przypadku oznakowania cienkowarstwowego. Pod względem ekonomicznym można ją porównać do frezowania.

  • Piaskowanie

Jak sama nazwa wskazuje do usuwania oznakowania poziomego stosowane są piaskarki. Zarówno na mokro ja i sucho przy użyciu sprężonego powietrza ścierniwo, jakim jest piasek, z dużą siłą pozbywa się oznakowania. Tą metodą możemy usunąć jedynie oznakowanie cienkowarstwowe. Pomimo tego iż jest ona dosyć powolna nadrabia to swoją dokładnością.

  • Usuwanie chemiczne

Ten rodzaj usuwania oznakowania sprawdza się jedynie przy małych powierzchniach. Jako, że koszt chemii jest dość duży, a wydajność stosunkowo mała używa się jej do likwidowania pojedynczych elementów. Podobnie jak w przypadku śrutowania i piaskowania za jej pomocą nie jest możliwe usunięcie oznakowania grubowarstwowego.

  • Usuwanie wysokociśnieniowe

Jako jedyna pozwala na usuniecie oznakowania grubowarstwowego bez uszkodzenia powierzchni. Wszystko dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowych agregatów, w których ciśnienie robocze osiąga 1000 barów. Idealnie sprawdza się przy usuwaniu znaków poziomych z dużych powierzchni. Niestety jest do najdroższa z wszystkich metod, które zostały wymienione.

Jak widać wybór sposobów na usunięcie oznakowania poziomego jest naprawdę sporo. W dużej mierze decyzja jest zależna od zastosowanego oznakowania jednak w zależności od dostępnego budżetu oraz potrzeby można rozpatrzyć każdy wariant. Tak czy inaczej wszystkie dostępne metody pozwalają na całkowite pozbycie się z powierzchni oznakowania poziomego.